Płatności

Wszelkie płatności należy dokonywać na nasze konta w terminach nieprzekraczalnych, podanych na fakturze.

Aktualne numery kont są umieszczone na fakturze zakupu:

Konta bankowe dla PLN:

Santander Bank Polska S.A.
68 1500 1155 1211 5003 2339 0000
PKO Bank Polski S.A.
95 1020 5226 0000 6702 0327 3133
mBank S.A.
56 1140 1140 0000 3733 7200 1015
ING Bank Śląski S.A.
30 1050 1575 1000 0023 4625 1404
Credit Agricole Bank Polska S.A.
50 1940 1210 0103 6426 0010 0000

Konta bankowe EUR:

Santander Bank Polska S.A.
46 1500 1155 1211 5003 5196 0000 [SWIFT: WBKPPLPP]
ING Bank Śląski S.A.
32 1050 1575 1000 0024 0445 7091 [SWIFT: INGBPLPW]
PKO Bank Polski S.A.
77 1020 1026 0000 1702 0610 3024 [SWIFT: BPKOPLPW]

Konta bankowe USD:

Santander Bank Polska S.A.
58 1500 1155 1211 5003 2456 0000 [SWIFT: WBKPPLPP]
ING Bank Śląski S.A.
31 1050 1575 1000 0024 0445 7109 [SWIFT: INGBPLPW]
PKO Bank Polski S.A.
69 1020 1026 0000 1302 0610 2976 [SWIFT: BPKOPLPW]

Podstawą wysłania towaru jest terminowe uregulowanie płatności, na wpłaty dokonywane nieterminowo wystawiane są noty odsetkowe.