Terminy płatności

Dokonywanie zakupów w AB SA. w kredycie kupieckim może wiązać się z ustaleniem wybranych przez Państwa warunków finansowania, dając swobodę w ich kształtowaniu. Informacje na ten temat zamieszczono poniżej.

Dokupowanie terminu płatności daje możliwość partnerom posiadającym w AB S.A. kredyt kupiecki, skorzystania z odpłatnego wydłużenia ich bazowego terminu płatności. Możliwość wydłużenia terminu płatności o maksymalnie 14 dni mają jedynie ci klienci, którzy nie zalegają z płatnościami i terminowo regulują swoje zobowiązania. Wartość doliczenia za dodatkowy rozpoczęty tydzień płatności naliczana jest od wartości faktury i dodawana jest proporcjonalnie do jednostkowej ceny produktu . Oczywiście nie można wydłużyć terminu płatności, jeżeli terminem bazowym jest gotówka. Negocjacje dotyczące zmiany wysokości doliczenia lub zgody na dłuższe dokupienie terminu płatności istniej tylko i wyłącznie po kontakcie z działem kredytowym.

Upusty za przyspieszenie terminu płatności w systemie internetowym AB Online, pozwalają partnerom handlowym posiadającym kredyt kupiecki w AB na zadeklarowanie płatności w dowolnym, krótszym terminie od aktualnie posiadanego terminu płatności i uzyskanie z tego tytułu rabatu za każdy wcześniejszy dzień płatności. Jednak w przypadku niedotrzymania zadeklarowanych terminów, zastrzegamy sobie możliwość wyłączania poszczególnych firm z dokonywania kolejnych takich deklaracji.

Upusty za płatność gotówkową dotyczą tych klientów, którzy mając przyznany odroczony termin płatności dokonują zakupu w systemie internetowym AB Online zmieniając termin płatności na gotówkę.

Darmowe przedłużenie terminu płatności to premiowanie zakupów piątkowych oraz innych dokonywanych w dniach poprzedzających dni wolne od pracy dodatkowym terminem płatności dodawanym do aktualnie posiadanego terminu bazowego. Należy również pamiętać, że w ofercie AB bardzo często pojawiają się produkty, które przy zakupie premiowane są dodatkowym 14, 45, a nawet 60-dniowym terminem płatności. Opcja ta dotyczy to jednak wyłącznie firm posiadających odroczony termin płatności.

Wsparcie transakcji przetargowych – W sytuacji, w której nie posiadają Państwo wystarczającego kapitału własnego bądź bankowego na obsługę i realizację dostaw towaru, gdzie zamawiający określił w specyfikacji warunków zamówienia czy też w samej umowie termin płatności przekraczający Państwa możliwości, istnieje opcja wydłużenia terminu płatności pod konkretne zamówienia składane w AB. Po okazaniu samej umowy oraz specyfikacji, możliwe jest ustalenie indywidualnych warunków finansowania na wynegocjowanych warunkach kosztowych. Zastrzegamy jednak dodatkowo możliwość zabezpieczenia transakcji zakupu w AB.