Procedury Handlowe

Warunki i procedury handlowe

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży AB S.A., pozostający do Twojej dyspozycji w godzinach 9.00 – 17.00. Akceptujemy wyłącznie zamówienia, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru. Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura Vat. Jeśli Twoja firma nie posiada możliwości dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności, możesz dokonywać zakupów na zasadach przedpłaty lub za pobraniem (limity kwotowe spedytorów). Jako zamawiający, po otrzymaniu e-mailem lub faksem potwierdzenia dokonania zamówienia, dokonujesz wpłaty środków na konto AB. Po odnotowaniu wpływu na koncie bankowym wystawiamy fakturę na zamówiony towar. Podstawą do wysłania towaru jest stwierdzenie wpłynięcia pieniędzy za zamówiony przez kontrahenta towar na konto AB. Faktura proforma jest ważna 5 dni od daty wystawienia. Po tym okresie zostaje anulowana bez powiadomienia odbiorcy. Anulowanie zamówienia przez Twoją firmę może być dokonane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach tylko po uzgodnieniu z Działem Sprzedaży AB.