Zarząd

Zarząd AB S.A. działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki AB S.A. Szczegółowy tryb działania określony jest w Regulaminie Zarządu.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Dba także o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz o prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrymi praktykami.

 

Andrzej Przybyło
Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę zawodową związał z informatyką i biznesem. W latach 1990-1996 prowadził działalność gospodarczą pod firmą "A&B" we Wrocławiu. Założyciel i jeden z głównych akcjonariuszy spółki AB, w której od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Członek Rady Nadzorczej spółki zależnej ALSEN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej AT Computers Holding a.s. Jako Prezes Zarządu Pan Andrzej Przybyło reprezentuje Spółkę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje jego pracę.


Grzegorz Ochędzan
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego. Ma 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał m.in. w PKO BP SA, firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A. oraz pracując jako Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A. (2006-2007), Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w Koncernie Energetycznym EnergiaPro S.A. (2006-2007) oraz w ADe Line S.A. (2004-2008). Od 2009 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu AB S.A. Do zakresu działania Pana Grzegorza Ochędzana jako Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego należy kierowanie pionem administracyjno-finansowym Spółki.


Zbigniew Mądry
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University - Oxford Brookes University). Posiada  dyplom MBA. Od 1992 związany z AB S.A. Obecnie odpowiada za całość polityki zakupowej, sprzedaż,  logistykę oraz marketing, pełniąc funkcję Dyrektora ds. Handlowych oraz Wiceprezesa Zarządu. Członek Zarządu AT Computers Holding a.s.Do zakresu działania Pana Zbigniewa Mądrego jako Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego należy kierowanie pionem marketingu, zakupów, sprzedaży oraz logistyki.


Krzysztof Kucharski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych

Krzysztof Kucharski jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada 15-letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Doradzał również podmiotom z sektora bankowego. Z AB S.A. związany jest od 1998 roku. Do zakresu działania Pana Krzysztofa Kucharskiego jako Członka Zarządu, Dyrektora ds. Korporacyjnych i Prawnych należy zarządzanie sprawami korporacyjnym Spółki oraz kierowanie pionem prawnym.